home arrow Obchodn podmnky
Obchodn podmnky
Nákupní ád - Galnet.cz

Zboí bude kupujícímu, který si toto zboí závazn objednal prostednictvím internetové aplikace prodávajícího, vyexpedováno (tj. pedáno pepravci) do 1-5 pracovních dn a odesláno na adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formulái - dodávka zboí by v nejkrajnjším pípad nemla pesáhnout dobu 10 pracovních dn (dvou týdn).

Zboí, které kupující zaplatí pedem (bankovním pevodem na náš úet) bude expedováno 
do 24 hodin od pipsání platby kupujícího na náš úet. 

Zboí bude expedováno v obalu, zabraujícím jeho poškození. Ke zboí bude piloen daový doklad.

Veškeré osobní údaje, které kupující uvede pi objednávce zboí, budou pokládány za dvrné 
v souladu se zákonem íslo 101/200 Sb. o ochran osobních údaj a informací.

Vyhrazujeme si právo:

K cen zboí pipoítat náklady na dopravu, pokud není uvedeno jinak.

Odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral i ádn nezaplatil závazn objednané zboí.

Stornovat objednávku, kde byla zvolena monost "platba pevodem" a kde nebyla platba zákazníka pipsána na náš úet do 10 kalendáních dn.

Kupující se zavazuje, e:

Pi objednávce zboí uvede úplné a pravdivé údaje (pedevším místo dodání), zárove souhlasí s tím, e dokonením objednávky (stisknutím tlaítka "Dokonit objednávku" na stránce s objednávkovým formuláem), bude tato objednávka povaována za závaznou a bude expedována.

Zakoupené zboí odebere a zaplatí cenu za nj dohodnutou s prodávajícím.

A zárove je mu piznáno:

Právo reklamovat vadné zboí.

V souladu se zákonem . 367/2000 Sb. právo odstoupit bez udání dvod od uzavené smlouvy (objednávky), a to do 14 dn od pevzetí zásilky. Pi odstoupení od smlouvy prosím zašlete zboí jako doporuený poštovní balík (dobírka nebude pijata) na naši adresu - akceptováno bude pouze zboí
ádn zabalené, nepoškozené a nejevící známky opotebení, zárove zašlete se zboím kopii daového dokladu a údaje, kam mají být zaslány vrácené peníze (íslo útu i kontaktní adresu, kam bude vrácená ástka zaslána poštovní poukázkou). Na podnikatelské subjekty se odstoupení od smlouvy
bez udání dvodu v souladu s výše uvedeným zákonem nevztahuje.

Adresa pro zasílání veškerých zásilek i reklamací je: Petr Hlavatý – ASTRA PH, Petrklíová 2367/18, 10600 Praha 10

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24. 3. 2020 a nahrazují pedchozí obchodní podmínky.

Pihlen

Uivatelsk jmno

Heslo

Zapamatovat
Zapomenut heslo
Nemte et? Vytvote jej!

Kok

Obsah koku
V kok je przdn

Novinky

Váení zákazníci,
zboí mete objednávat

pes náš e-shop
e-mailem
telefonicky +420 776 790 560

TOPlist

Nov produkty

Reflexn pska 30mm flexi samonavjec lut (balen 5000ks+)
Reflexn pska 30mm flexi samonavjec lut (balen 5000ks+)
6,00 Kc
Pidat do koku

Such zip oboustrann svazkovac 13x300mm
Such zip oboustrann svazkovac 13x300mm
8,00 Kc
Pidat do koku

Odkazy
internetov obchody, elektro, bl zbo, parfmy Katalog internetovch obchod a slueb Nábytek, sedací soupravy, lonice, postele, devný nábytek Seznam internetovch obchod, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Internetov obchody, e-shop, internetov obchod

Levné Parfémy Autoradia VAGCOM Spojovací materiál Inkaso pohledávek Naehlovací záplaty peklady a tlumoení Textilní galanterie Stoklasa webhosting Banan.cz www.bloger.cz bazény, zastešení

cipro

© Galanterie - GALNET.cz, velkoobchod textiln� galanterie, zipy, such� zip, reflexn� p�sky, gumy, popruhy, nit�, keprovky, vatel�n